معاونت پژوهشی

نشست مشترک معاون محترم پژوهشی با مدیران و سرپرستان گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/11-12:24

مورخ شنبه یازدهم آبانماه سال جاری نشستی پیرامون بررسی فعالیت های پژوهشی گروههای علوم پایه و بالینی و بیمارستان های آموزشی در سال گذشته با سرپرستان ، مدیران گروههای نامبرده به دعوت معاون محترم پژوهشی برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و گفتگو مسائل و مشکلات پژوهشی گروهها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید گروههای نامبرده فعالیت های پژوهشی خود را در غالب محصول به معاونت پژوهشی ارائه دهند .

 

عرض تسلیت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/08-12:49

سرکار خانم دکتر ناهید اسکندری

ضایعه تلخ فوت ناگهانی والده مومنتان را از صمیم قلب به شما تسلیت عرض مینماییم

انشالله در دیار باقی همنشین حضرت زهرا ( س) خواهند بود

 

دکترزیبا فرج زادگان

و

نشست سیزدهمین جلسه نشر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/08-12:50

سیزدهمین نشست کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت دانشکده پزشکی مورخ بیست و چهارم مهرماه ساعت ده و چهل  پنج  دقیقه تشکیل جلسه داد .

در این نشست که با حضور اعضا منتخب نشر دانشگاه آغاز گردید حاضرین این جلسه نسبت به طرح و بررسی آثار ترجمه و تالیف اقدام نمودند.

در این نشست شش عنوان بعد از کارشناسی و تایید شورا مورد تایید چاپ قرار گرفت .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی کارورزی و دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/29-6:41

مورخ چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه نود وهشت ساعت هفت و سی دقیقه صبح شورای پژوهشی کارورزی و دستیاری تشکیل جلسه داد .

در این نشست که با حضور معاونین محترم گروههای مختلف بالینی و پایه  بود پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

این شورا ساعت ده و سی دقیقه به پایان رسید .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir