معاونت پژوهشی

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-14:21

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 95/11/27 در سالن شورای این معاونت برگزار گردید  و پروزپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی و تصویب واقع شد .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-8:14

با حضور اعضا محترم شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 6 بهمن نود و پنج در سالن شورای این معاونت پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت.

قابل توجه دانشجویان : الگوریتم مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه های دانشجویی دکترای عمومی و تخصصی در لینک زیر قابل مشاهده است

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-14:25

                                                   الگوریتم مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir