معاونت پژوهشی

جلسه مشترک معاونین پژوهشی گروه های آموزشی پایه و بالینی و بیمارستان های تابعه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-12:50

در تاریخ شنبه سیزدهم مهرماه نود هشت جلسه مشترک معاونین پژوهشی گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی و بیمارستان های تابعه با هدف تعیین برنامه عملیاتی و بهترین عرصه برای تحویل مبتنی برپژوهش در تالار حکمت معاونت آموزشی دانشگاه انجام گرفت .

در این نشست معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی هدف از تشکیل این جلسه را هم اندیشی معاونین محترم پژوهشی گروههای آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده پزشکی در خصوص تم معرفی شده از طرف معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه با عنوان (ورود پژوهش به عرصه ) بیان نمودند.

بخشنامه جدید وزارت متبوع در خصوص اعزام اعضا محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/25-8:12

 

با سلام  واحترام به آگاهی میرساند:

با توجه به موضوع اعزام کارکنان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به ماموریت های خارج از کشور و همچنین  بند یکم مصوبات دوازدهمین شورای بین المللی سازی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ایفاد میگردد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/06/05-9:24

به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که دارای طرح تحقیقاتی در دست اجرا می باشند می رساند که فراغت از تحصیل کلیه فراگیران در رشته ها  و مقاطع مختلف منوط به تسویه حساب با معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.

در راستای اجرایی نمودن برنامه عملیاتی حوزه معاونت پژوهشی در شش ماهه دوم 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/06/05-9:25

پیرو  برنامه عملیاتی حوزه معاونت پژوهشی در سه ماهه دوم 1398 جلسه آموزش ، معرفی و آشنایی با آیین نامه تصویب پروپزال دانشجویان پزشکی توسط سرکار خانم وکیلی و با حضور کلیه کارکنان این حوزه در روز یکشنبه مورخ 98/4/27 در سالن اجتماعات این حوزه در ساعت 13 در سالن شورا این حوزه برگزار گردید.

در این جلسه مواردی همچون دستور العمل اجرایی ، تصویب پروپزال دوره دستیاری ، عملکرد سامانه پژوهشیار و نحوه اخذ پروپزال در این معاونت توضیح داده شد.

 

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir