معاونت پژوهشی

تشکیل جلسه کمیته تدوین آیین نامه نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/16-11:23

هفتمین جلسه کمیته تدوین آیین نامه دانشگاه راس ساعت 10/30 صبح مورخ 94/8/5 با حضور کلیه اعضا در سالن  شورای معاونت پژوهشی دانشکده برگزار گردید.

در این نشست فرم های کارشناسی کتب و امتیازات مربوط به کلیه آثار مطرح و مورد بررسی و اصلاح  قرار گرفت .

این جلسه در ساعت 12 به پایان رسید.

تشکیل جلسه کمیته تدوین آیین نامه نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/05-12:04

ششمین جلسه کمیته تدوین آیین نامه نشر دانشگاه مورخ 94/7/29  با حضور اعضا محترم این شورا در سالن شورای پژوهشی دانشکده پزشکی  برگزار گردید .

در این جلسه  پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون فرم های کارشناسی قدیمی  نشر دانشکده ، فرم های جدید به سمع و نظر اعضا حاضر رسانده شد و پس از تبادل نظر جهت تایید به جلسه بعدی این شورا در تاریخ ششم آبانماه موکول گردید. 

اعضا شورا :

تشکیل جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/05-11:22

جلسه شورای پژوهشی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ 94/7/22 از ساعت 7/30 الی 9/30 با حضور اعضاء محترم این شورا در محل سالن اجنماعات معاونت پژوهشی دانشکده برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از پروپزال های مربوط به پایان نامه های دانشجویان دوره پزشکی عمومی و تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/05-11:23

به اطلاع کلیه دستیاران محترم که با سپردن تعهد مجاز به شرکت در سی وچهارمین دوره ارتقاء و گواهینامه تخصصی سال 93-94 شده اند میرساند جهت تصویب موضوع پروپزال پایان نامه خود به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی مراجعه فرمایند.لازم به ذکر است آخرین فرصت جهت ثبت موضوع پروپزال برای افراد مذکور دراین معاونت،پایان آذر ماه سال جاری میباشد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir