معاونت پژوهشی

تشکیل شورای معاونت پژوهشی دانشکده مورخ 95/7/28

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/04-11:59

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 95/7/28 در سالن شورای پژوهشی دانشکده برگزار گردید و پروپزال های کارورزی و دستیاری در این شورا جهت تصویب مطرح شد .

تشکیل شورای معاونت پژوهشی دانشکده مورخ 5 /8 /95

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/04-11:56

شورای پژوهشی دانشکده مورخ 95/8/5 در سالن شورای حوزه پژوهشی دانشکده برگزار میگردد و پروپزال های کارورزی و دستیاری در دستور کار این شورا جهت بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت .

پنجمین نشست کمیته تخصصی بالینی سلامت دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/04-11:48

با حضور اعضا محترم کمیته تخصصی  نشر بالینی سلامت دانشکده پزشکی در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی پنجمین و اولین جلسه این شورا در سال تحصیلی جدید برگزار و آثار دریافتی از شورای انتشارات دانشگاه مورد بررسی و کارشناسی اساتید این شورا قرار گرفت .

 

ششمین نشست کمیته تخصصی پایه سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/04-11:42

ششمین نشست کمیته تخصصی پایه سلامت و اولین نشست این کمیته در سال تحصیلی جدید درسالن شورای حوزه معاونت پژوهشی با حضور اعضا محترم این کمیته تشکیل و به آثار دریافتی در قالب  تالیف ،  ترجمه ، و گرد آوری بررسی و رسیدگی گردید. 

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir