معاونت پژوهشی

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/05-13:53

به اطلاع کلیه دستیاران محترم که با سپردن تعهد مجاز به شرکت در سی وچهارمین دوره ارتقاء و گواهینامه تخصصی سال 93-94 شده اند میرساند جهت تصویب موضوع پروپزال پایان نامه خود به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی مراجعه فرمایند.لازم به ذکر است آخرین فرصت جهت ثبت موضوع پروپزال برای افراد مذکور دراین معاونت،پایان آذر ماه سال جاری میباشد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir