معاونت پژوهشی

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/16-10:04

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی امروز مورخ شانزدهم اسفندماه نود و شش در سالن شورای پژوهشی این معاونت برگزار گردید و اعضا محترم این شورا پروپزال های کارورزی و دستیاری دانشجویان محترم را مورد بررسی و تصویب قرار دادند .

لازم بذکر است جلسه قبلی این شورا در تاریخ نهم اسنفدماه تشکیل گردید. 

این نشست آخرین جلسه  شورای پژوهشی در سال جاری نود و شش خواهد بود .

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-8:40

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 96/10/26 راس ساعت 30/ 7 در سالن جلسات معاونت این حوزه با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید. 

در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری داتشجویان گرامی جهت تصویب  مورد بررسی قرار گرفت .

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-10:36

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی با حضور اعضا محترم این شورا در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی تشکیل و پروپزال های کارورزی و دستیاری در این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

 

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/17-12:06

جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ هفدهم آبان ماه در سالن شورا ی این معاونت برگزار گردید .

در این نشست پروپرال های کارورزی و دستیاری در شورا مطرح و اعضا محترم پس از بررسی مورد تایید قرار دادند .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir