معاونت پژوهشی

یکصد و نهمین نشست کمیته نشر دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/16-10:30

یکصدو نهمین نشست کمیته نشر دانشکده پزشکی با حضور اعضا محترم این شورا در تاریخ 94/9/10 راس ساعت ده و سی دقیقه صبح در سالن این شورا تشکیل و کلیه درخواست های مولفین و مترجمین مورد بررسی و تایید این شورا واقع گردید.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/16-10:27

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ 94/8/20 در سالن شورای پژوهشی دانشکده با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید.

در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری مطرح و به تصویب  این شورا رسید.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/19-13:10

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir