معاونت پژوهشی

یکصد و نهمین نشست کمیته نشر دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/16-10:30

یکصدو نهمین نشست کمیته نشر دانشکده پزشکی با حضور اعضا محترم این شورا در تاریخ 94/9/10 راس ساعت ده و سی دقیقه صبح در سالن این شورا تشکیل و کلیه درخواست های مولفین و مترجمین مورد بررسی و تایید این شورا واقع گردید.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/16-10:27

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ 94/8/20 در سالن شورای پژوهشی دانشکده با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید.

در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری مطرح و به تصویب  این شورا رسید.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/19-13:10

تشکیل جلسه کمیته تدوین آیین نامه نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/16-13:53

هفتمین جلسه کمیته تدوین آیین نامه دانشگاه راس ساعت 10/30 صبح مورخ 94/8/5 با حضور کلیه اعضا در سالن  شورای معاونت پژوهشی دانشکده برگزار گردید.

در این نشست فرم های کارشناسی کتب و امتیازات مربوط به کلیه آثار مطرح و مورد بررسی و اصلاح  قرار گرفت .

این جلسه در ساعت 12 به پایان رسید.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir