معاونت پژوهشی

اولین جلسه کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/16-10:36

با توجه به ترتیبات جدید نشر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تشکیل کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت دانشکده از طرف معاون محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان دکتر حمید کلانتری به سمت دبیر این کمیته منصوب و اولین جلسه این کمیته در تاریخ 94/9/10 در سالن شورای معاونت پژوهشی با اعضا جدید این کمیته راس ساعت مقرر تشکیل و عناوین جدید تالیف از طرف مولفین گرامی مورد بررسی قرار گرفت .

یکصد و نهمین نشست کمیته نشر دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/16-10:30

یکصدو نهمین نشست کمیته نشر دانشکده پزشکی با حضور اعضا محترم این شورا در تاریخ 94/9/10 راس ساعت ده و سی دقیقه صبح در سالن این شورا تشکیل و کلیه درخواست های مولفین و مترجمین مورد بررسی و تایید این شورا واقع گردید.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/16-10:27

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ 94/8/20 در سالن شورای پژوهشی دانشکده با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید.

در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری مطرح و به تصویب  این شورا رسید.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/19-13:10

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir