معاونت پژوهشی

استاد گرامی سرکار خانم دکتر مژگان مرتضوی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/10-6:17

انتصاب شایسته و مدبرانه حضرتعالی را به عنوان  معاون پژوهشی دانشکده پزشکی صمیمانه تبریک عرض  می نمائیم.

ازدرگاه ایزدمنان عزت، سربلندی و توفیق حضرتعالی  را  مسالت داریم و برای سرکار عالی مزیدتوفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی دانشگاه  را تمنا داریم.

استاد ارجمند سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/10-6:16

   اکنون که در پرتو الطاف خداوند سبحان یکی از مقاطع ارزشمند خدمات خویش را بعنوان  معاون پژوهشی  دانشکده پزشکی با سربلندی به پایان رسانده و آماده ادامه خدمت درجایگاه دیگری از نظام آموزشی ، پژوهشی  و اجرایی دانشگاه  هستید صمیمانه از دقت ، دلسوزی ، ارشادات وکمک های مؤثر سرکار عالی که راهگشای  ما در  ارائه خدمات مطلوبتر به  اعضاء هیئت علمی و دانشجویان بوده تقدیر و تشکر  می نمائیم.از درگاه ایزد منان موفقیت و سرافرازی بیش از پیش برای شما مسئلت دارم.

ریز برنامه های آذر ماه پژوهش در تالار دکتر موحدیان حوزه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-7:11

بزرگداشت آذرماه پژوهش

چهارشنبه 27 /9/98

ساعت

موضوع

سخنران

9 - 15 : 9  صبح

بزرگداشت آذر ماه پژوهش در بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-7:56

بزرگداشت آذرماه پژوهش در تالار فروغی ابری بیمارستان شهید چمران با حضور معاون پژوهشی دانشگاه و معاون پژوهشی دانشکده پزشکی همچنین ریاست و اعضا هیات محترم علمی بیمارستان چمران برگزار گردید.

در این نشست خانم دکتر صراف زادگان گزارشی مبسوط از عملکرد مرکز تحقیقاتی گروه قلب به حاضرین در جلسه ارائه نمودند سپس دکتر صانعی پیرو موضوع فوق مطالبی بیان کردند .

در ادامه جلسه خانم دکتر حق جو از زحمات و تلاش های این مرکز تجلیل و  قدر دانی نمودند .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir