معاونت پژوهشی

برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/29-6:51

مورخ  25 تیرماه 99 جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی بصورت اسکای روم برگزار گردید و تعداد 17موضوع مورد پروپزال کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-5:19

مورخ 18 تیرماه 99 جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی بصورت اسکای روم  برگزار گردید و تعداد 12 موضوع پروپزال کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت.

نشست مشترک معاونت تحصیلات تکمیلی و حوزه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/28-6:58

در راستای دستیابی به رویکرد مشترک دو معاونت تحصیلات تکمیلی و حوزه معاونت پژوهشی در خصوص انجام تحقیقات مشترک بین گروههای علوم پایه و علوم بالینی ، جلسه ای درساعت هفت و سی دقیقه روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری در سالن اجتماعات معاونت تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

تمدید مهلت دفاع از پایان دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/28-6:57

مهلت دفاع از پایان نامه دستیاری تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir