معاونت پژوهشی

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 10/03/1396 - 09:08

مورخ 96/3/10 شورای پژوهشی دانشکده با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل شد و پروپزال های دریافتی به این معاونت جهت تصویب مورد بررسی قرار گرفت .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد یکشنبه, 31/02/1396 - 10:09

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی جهت  تصویب پروپزال های کارورزی و دستیاری در تاریخ 96/2/27 در سالن شورای این معاونت با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل گردید و پروپزال های دریافتی مورد بررسی و تصویب واقع شد. 

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه, 18/02/1396 - 10:13

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 96/2/13 در سالن این معاونت با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل گردید و پروپزال های کارورزی و دستیاری دانشجویان گرامی مورد بررسی و تصویب واقع شد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir