معاونت پژوهشی

برگزاری دومین جلسه آموزشی توانمند سازی کارشناسان و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/17-10:34

در راستای فعالیت های مورد انتظار در برنامه عملیاتی بهبود عملکرد کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی ، دومین جلسه آموزشی از سلسله آموزش های آشنایی با فرایند ها ، دستور العمل ها  وسامانه پژوهشی با عنوان آشنایی با سامانه ORCID (ارکید ) از ساعت 12:30 لغایت 14 در سالن شورای معاونت پژوهشی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه Minimaization مدرس دکتر سقایی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/03-9:44

معرفی نرم‌افزار QMinim

جلسه معاون محترم پژوهشی دانشکده با کارشناسان این حوزه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-7:35

پیرو دستور معاونت محترم پژوهشی دانشکده پژشکی سرکار خانم دکتر فرج زادگان مبنی بر تشکیل جلسه با کارمندان این حوزه با موضوع مسائل و مشکلات موجود  در این حوزه و همچنین جهت بهبود کیفیت کار با هماهنگی مدیر محترم این حوزه سرکار خانم مهندس خیرمند این جلسه برگزار گردید .

در این نشست صمیمانه معاون محترم پژوهشی در جهت پیشبرد اهداف این حوزه بیاناتی ابراد فرمودند . سپس اعضا محترم حاضرنسبت به بیان مسائل و مشکلات موجود در این حوزه در جهت هرچه بهتر شدن کیفیت کار با معاون محترم پژوهشی به بحث و گفتگو پرداختند .

برگزاری کارگاه آموزشی پژوهشیار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-7:41

پیرو دستور معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی سرکار خانم دکتر فرج زادگان و همچنین هماهنگی مدیر محترم این حوزه سرکار خانم مهندس خیر مند  مبنی بر آموزش کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده درارتباط با یاد گیری و بروز شدن با شاخه های مختلف این واحد در تاریخ یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه جاری کارگاه آموزشی سامانه پژوهشیار با حضورکارمندان حوزه معاونت پژوهشی توسط سرکار خانم تسلیمی برگزار گردید و نسبت به آموزش سامانه پژوهشیار اقدام شد .

 

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir