معاونت پژوهشی

برگزاری جلسات شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-10:07

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ های پنجم اردیبهشت و نوزده اردیبهشت ماه جاری در سالن شورای پژوهشی با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل جلسه داد و در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/16-10:04

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی امروز مورخ شانزدهم اسفندماه نود و شش در سالن شورای پژوهشی این معاونت برگزار گردید و اعضا محترم این شورا پروپزال های کارورزی و دستیاری دانشجویان محترم را مورد بررسی و تصویب قرار دادند .

لازم بذکر است جلسه قبلی این شورا در تاریخ نهم اسنفدماه تشکیل گردید. 

این نشست آخرین جلسه  شورای پژوهشی در سال جاری نود و شش خواهد بود .

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/16-10:04

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی امروز مورخ شانزدهم اسفندماه نود و شش در سالن شورای پژوهشی این معاونت برگزار گردید و اعضا محترم این شورا پروپزال های کارورزی و دستیاری دانشجویان محترم را مورد بررسی و تصویب قرار دادند .

لازم بذکر است جلسه قبلی این شورا در تاریخ نهم اسنفدماه تشکیل گردید. 

این نشست آخرین جلسه  شورای پژوهشی در سال جاری نود و شش خواهد بود .

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-8:40

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 96/10/26 راس ساعت 30/ 7 در سالن جلسات معاونت این حوزه با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید. 

در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری داتشجویان گرامی جهت تصویب  مورد بررسی قرار گرفت .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir