معاونت پژوهشی

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-8:40

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 96/10/26 راس ساعت 30/ 7 در سالن جلسات معاونت این حوزه با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید. 

در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری داتشجویان گرامی جهت تصویب  مورد بررسی قرار گرفت .

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-10:36

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی با حضور اعضا محترم این شورا در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی تشکیل و پروپزال های کارورزی و دستیاری در این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

 

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/17-12:06

جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ هفدهم آبان ماه در سالن شورا ی این معاونت برگزار گردید .

در این نشست پروپرال های کارورزی و دستیاری در شورا مطرح و اعضا محترم پس از بررسی مورد تایید قرار دادند .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir