جلسه مشترک معاونین پژوهشی گروه های آموزشی پایه و بالینی و بیمارستان های تابعه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-12:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ شنبه سیزدهم مهرماه نود هشت جلسه مشترک معاونین پژوهشی گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی و بیمارستان های تابعه با هدف تعیین برنامه عملیاتی و بهترین عرصه برای تحویل مبتنی برپژوهش در تالار حکمت معاونت آموزشی دانشگاه انجام گرفت .

در این نشست معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی هدف از تشکیل این جلسه را هم اندیشی معاونین محترم پژوهشی گروههای آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده پزشکی در خصوص تم معرفی شده از طرف معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه با عنوان (ورود پژوهش به عرصه ) بیان نمودند.

در ادامه نظرات و پیشنهادات مدعوین محترم پیرامون دستاورد های پژوهشی قابل ارائه در هفته پژوهش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به مواردی پیرامون جلسه فوق الذکر تاکید نمودند.

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir