جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی در تاریخ های 9 و23 خرداد ماه در سالن شورا معاونت با حضور معاونین پژوهشی گروه ها تشکیل گردید در این جلسه تعدادی از پروپوزال های دانشجویان و دستیاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir