تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-12:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ چهارشنبه بیست وسوم آبانماه با اعضا محترم این شورا در سالن شورای معاونت پژوهشی تشکیل گردید در این جلسه  پروپزال های کارورزی و دستیاری مطرح و پیرامون پروپزال های دریافتی تصمیماتی اتخاذ گردید .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir