تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-10:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی با حضور اعضا محترم این شورا در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی تشکیل و پروپزال های کارورزی و دستیاری در این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir