تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/17-12:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ هفدهم آبان ماه در سالن شورا ی این معاونت برگزار گردید .

در این نشست پروپرال های کارورزی و دستیاری در شورا مطرح و اعضا محترم پس از بررسی مورد تایید قرار دادند .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir