تشکیل جلسه شورای پژوهشی کارورزی و دستیاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-7:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مورخ چهارشنبه هفدهم مهرماه نود وهشت شورای پژوهشی در سالن حوزه معاونت پژوهشی با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید. 

در این جلسه پرونده های کارورزی و دستیاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir