تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/14-7:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ چهارشنبه یازدهم دیماه نود و هشت راس ساعت هفت و سی دقیقه صبح در سالن این شورا تشکیل جلسه داد.

در این جلسه پرو.پزال های کارورزی و دستیاری دانشجویان پزشکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir