تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ بیست وشش مهرماه در سالن شورای معاونت پژوهشی با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید.

در این شورا پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و بتصویب اعضا این شورا رسید .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir