تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ  96/5/18 با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل و پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی واقع شد .

لوگوی پژوهشی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir