تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-12:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ 96/4/28 راس ساعت مقرر در سالن شورای معاونت پژوهشی دانشکده برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید پروپزال های دریافتی مطرح و پس از بحث و  تبادل نظر مورد کارشناسی این شوراقرار گرفت .

لوگوی پژوهشی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir