تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/10-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مورخ 96/3/10 شورای پژوهشی دانشکده با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل شد و پروپزال های دریافتی به این معاونت جهت تصویب مورد بررسی قرار گرفت .

لوگوی پژوهشی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir