برگزاری یازدهمین نشست کمیته تخصصی نشر

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

یازدهمین نشست تخصصی کمیته نشر بالینی با حضور اعضا محرم این شورا درتاریخ 97/10/19 در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی برگزار گردید . 

در این جلسه آثاری از ترجمه ، تالیف و گرد آوری جهت چاپ مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir