برگزاری جلسه شورای کارورزی و دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-11:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 97/10/19 در سالن شورای معاونت پژوهشی جلسه شورای پژوهشی برگزار گردید و پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir