برگزاری جلسات شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ های پنجم اردیبهشت و نوزده اردیبهشت ماه جاری در سالن شورای پژوهشی با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل جلسه داد و در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir