اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/06/05-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که دارای طرح تحقیقاتی در دست اجرا می باشند می رساند که فراغت از تحصیل کلیه فراگیران در رشته ها  و مقاطع مختلف منوط به تسویه حساب با معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir