اطلاعیه برگزاری کارگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/21-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

        کارگاه توانمد سازی مهارت های داوری مقالات علمی ویژه اعضاء هیات علمی گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی                                                

                                                             دانشکده پزشکی حوزه معاونت پژوهشی

                                                              چهارشنبه 22/3/98 و 23/3/98

                                                          مکان: تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

                                                    

روز اول:

 

چهارشنبه 22/3/98                                                                                                       

ردیف

ساعت

موضوع

مدرس

1

8:00 -8:15

تلاوت کلام الله

 

2

8:15-9:00

آشنایی با انواع مقالات و فرمهای مختلف داوری

دکتر فرج زادگان

3

9:00-9:30

نحوه داوری عنوان مقالات

دکتر نپتون سلطانی

4

9:30-10:00

کارگروهی

شرکت کنندگان

5

10:00-10:30

استراحت و پذیرایی

خدمات کارگاه

6

10:30-11:00

نحوه داوری چکیده ومقدمه مقالات

دکتر نپتون سلطانی

7

11:00-11:30

کار گروهی

شرکت کنندگان

8

11:30-13:00

نحوه داوری متدولوژی

دکترفرج زادگان

 

 

روز دوم:

پنج شنبه 23/3/98                                                                                                            مکان: تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

ردیف

ساعت

موضوع

مدرس

1

8:00 -8:15

تلاوت کلام الله

 

2

8:00-9:00

کارگروهی( متدولوژی)

شرکت کنندگان

3

9:00-9:30

نحوه داوری نتایج

دکتر نپتون سلطانی

4

9:30-10:00

کارگروهی

شرکت کنندگان

5

10:00-10:30

استراحت و پذیرایی

خدمات و پذیرایی

6

10:30-11:00

نحوه داوری بحث

دکتر نپتون سلطانی

7

11:00-11:30

کارگروهی

شرکت کنندگان

8

11:30-12:00

نحوه نگارش نتایج داوری و اعلام آن به نویسنده و سردبیر مجله

دکتر فرج زادگان

9

12:00-12:30

کار  گروهی

شرکت کنندگان

10

12:30-13:00

جمع بندی و ارزشیابی

دکتر فرج زادگان- دکتر سلطانی

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir