اخبار گروه ارتوپدی

برنامه نشست های هم اندیشی و آزاد اندیشی اساتید

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-10:03

قابل توجه کلیه دستیاران سال چهارم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/29-13:45

ابلاغ آقای دکتر مهدی مطیفی فرد به عنوان مدیر گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:49

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/22-11:05

قابل توجه کلیه دستیاران سال دوم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/14-8:16

لطفاً جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان "روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران پزشکی" که در ماههای آذر و دی 96 برگزار گردید، به دفتر گروه مراجعه نمایید.

آیین نامه پوشش حرفه ای فراگیران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/09-12:02

جلسه ژورنال کلاب گروه به تاریخ 96/6/16

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/14-14:33

مقالات مربوط به جلسه ژورنال کلاب گروه به تاریخ 96/6/16:

مقاله 1- مقاله 2

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/14-14:32

مقالات مربوط به جلسه ژورنال کلاب گروه به تاریخ 96/5/19:

مقاله 1- مقاله 2- مقاله 3

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir