اخبار گروه ارتوپدی

دعوت به همکاری مجله تصویر سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-12:11

فرآیند تصویب پایان نامه در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-10:38

اطلاع رسانی در خصوص ارائه وابستگی استاندارد در مقالات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-7:13

لزوم داشتن اتیکت توسط کلیه فراگیران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-11:38

راهنمای دریافت گواهی کد اخلاق از سامانه ملی اخلاق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-9:27

بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/09-9:12

اطلاع رسانی دسترسی به 50 عنوان کتاب رفرنس الکترونیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/16-5:55

شیوه نامه تدوین پایان نامه های دانش آموختگان دانشگاه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/13-4:59

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir