اخبار گروه ارتوپدی

ابلاغ مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-8:02

لزوم تحویل فیزیکی پروپوزال فراگیران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/19-13:49

آزمون آسکی سالیانه و آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه دوم سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/16-10:50

آزمون آسکی سالیانه و آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه دوم سال تحصیلی 98-97 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/2/12 ساعت 8 صبح به شرح زیر برگزار شد:

دستیاران سال اول و سوم: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کلاس شماره یک

دستیاران سال دوم و چهارم: مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی کلاس ارتوپدی

دعوت به همکاری مجله تصویر سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-14:41

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-14:18

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 98-97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/10/27 ساعت 9 صبح در کلاس شماره یک برگزار گردید.

تصویب پروپوزال دانشجویان رشته پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/19-11:09

رأی صادرۀ نودمین نشست شورای اموزش پزشکی و تخصصی در خصوص برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-12:55

فرآیند تصویب پایان نامه در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-13:08

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir