اخبار گروه ارتوپدی

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/03-9:47

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي فروردین ماه 97، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز سه شنبه به تاريخ 97/2/4 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

روز سه شنبه به تاريخ 97/2/4 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر - دانشكده پزشكی

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/03/13-11:05

قابل توجه کلیه دستیاران سال دوم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/05-8:16

لطفاً جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان "روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران پزشکی" که در ماههای آذر و دی 96 برگزار گردید، به دفتر گروه مراجعه نمایید.

آیین نامه پوشش حرفه ای فراگیران

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/29-12:02

کسب سه رتبه برتر در آزمون دانشنامه تخصصی سال 96 توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/10/10-11:18

کسب سه رتبه برتر توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقایان دکتر سیدجلیل حمیدی، دکتر هادی روان بد و دکتر سعید فرزین نیا از بین هفت نفر برگزیده (5% اول) آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 96

جلسه ژورنال کلاب گروه به تاریخ 96/6/16

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/09/05-14:33

مقالات مربوط به جلسه ژورنال کلاب گروه به تاریخ 96/6/16:

مقاله 1- مقاله 2

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir