اخبار گروه ارتوپدی

معرفی آقای دکتر مجتبی بنی اسدی به عنوان دستیار ارشد گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-9:59

با توجه به جلسه شورای گروه به تاریخ 97/2/27 و ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر رضا محمدی در زمان تصدی مسئولیت، مقرر گردید آقای دکتر مجتبی بنی اسدی از تاریخ 97/3/1 به مدت شش ماه به عنوان دستیار ارشد گروه ارتوپدی به دانشکده معرفی گردند.

جلسه آموزشی سامانه نگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-9:24

جلسه آموزشی سامانه نگاه (نرم افزار گسترده اطلاعات هیأت علمی) در روز سه شنبه به تاریخ 97/2/25 ساعت 7:30صبح در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) با حضور کلیه اعضای هیأت علمی گروه ارتوپدی برگزار شد.

دستورالعمل پیشنهادی نحوه رسیدگی به درخواست‌های دستیاران برای شرکت در دو آزمون ارتقاء هم‌زمان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/24-11:43

آزمون آسکی دستیاران ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-8:57

آزمون آسکی دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/2/20 ساعت 9:30 صبح به شرح زیر برگزار شد:

دستیاران سال اول و سوم: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دستیاران سال دوم و چهارم: مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

آزمون کتبی نیمه دوم دستیاران ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-8:57

آزمون کتبی نیمه دوم دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/2/20 ساعت 7:45 صبح به شرح زیر برگزار شد:

دستیاران سال اول و سوم: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دستیاران سال دوم و چهارم: مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

اطلاعیه شروع تمدید عضویت دانشجویان استعداد درخشان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/11-8:25

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-11:25

قابل توجه کلیه دستیاران سال چهارم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/29-13:45

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir