اخبار گروه ارتوپدی

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-12:15

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در اسفند ماه 96 در روز پنجشنبه به تاریخ 96/12/24ساعت 9:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

جلسه توجیهی حیطه کارآفرینی دهمین المپیاد علمی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/26-9:47

جلسۀ انتخاب مدیر گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/18-11:06

جلسۀ انتخاب مدیر گروه ارتوپدی در روز چهارشنبه به تاریخ 96/11/18 با حضور جناب آقای دکتر صبوری نمایندۀ محترم دانشکده پزشکی و کلیۀ اعضای گروه، ساعت 7:30 صبح در پاویون اساتید مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار گردید.

آیین نامه پوشش حرفه ای فراگیران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/09-12:02

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/08-8:31

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي بهمن ماه 96، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز دوشنبه به تاريخ 96/11/30 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

روز دوشنبه به تاريخ 96/11/30 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر - دانشكده پزشكی

آزمون کتبی نیمه اول دستیاران ارتوپدی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/05-9:45

آزمون کتبی نیمه اول دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 96/10/21 ساعت 8:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir