اخبار گروه ارتوپدی

اطلاعیه آزمون سنجش مهارتهای بالینی 17 بهمن 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/08-8:25

کنفرانس ادواری ارتوپدی دی ماه 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-9:17

کنفرانس ادواری ارتوپدی دی ماه 98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/10/26 ساعت 10:30 صبح با سخنرانی آقای دکتر مهدی مطیفی فرد دانشیار و متخصص ارتوپدی با عنوان "تازه های Total Hip Arthroplsthy"در هتل آسمان اصفهان برگزار میگردد.

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/03-5:33

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی در دی ماه 98 به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون آسکی: در روز دوشنبه به تاریخ  98/10/30ساعت 8 صبح - کلاس شماره شش مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 آزمون تئوری: در روز دوشنبه به تاریخ  98/10/30ساعت 12 ظهر- دانشکده پزشکی

برنامه زمان بندی کارگاه روش تحقیق گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-9:05

اطلاعیه ثبت نام آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی اسفند ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-7:36

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 99-98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-9:36

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 99-98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/10/26 از ساعت 8 صبح در سالن شهید مطهری مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

آزمون کتبی دستیاران سال اول گروه در سال تحصیلی 99-98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-5:04

آزمون کتبی دستیاران سال اول گروه در سال تحصیلی 99-98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/9/7 از ساعت 7 لغایت 8 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار شد.

راه اندازی سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/17-6:21

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir