اخبار گروه ارتوپدی

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/23-11:13

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در آبان ماه 96،در روز چهارشنبه به تاريخ 96/8/3 ساعت 7/30 صبح در دفتر گروه برگزار خواهد شد.

کسب سه رتبه برتر در آزمون دانشنامه تخصصی سال 96 توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/18-11:18

کسب سه رتبه برتر توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقایان دکتر سیدجلیل حمیدی، دکتر هادی روان بد و دکتر سعید فرزین نیا از بین هفت نفر برگزیده (5% اول) آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 96

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/01-12:13

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در مهر ماه 96 در روز پنجشنبه به تاریخ 96/7/27 ساعت 9:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/01-12:11

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي مهر ماه 96، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز یکشنبه به تاريخ 96/7/30 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

روز یکشنبه به تاريخ 96/7/30 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر -  دانشكده پزشكی

جلسه ژورنال کلاب گروه به تاریخ 96/6/16

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/14-14:33

مقالات مربوط به جلسه ژورنال کلاب گروه به تاریخ 96/6/16:

مقاله 1- مقاله 2

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/14-14:32

مقالات مربوط به جلسه ژورنال کلاب گروه به تاریخ 96/5/19:

مقاله 1- مقاله 2- مقاله 3

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir