اخبار گروه ارتوپدی

اطلاعیه در خصوص آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی شهریور ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-11:07

دعوت از اساتید و دانشجویان جهت شرکت در برنامه "شب قدر پژوهش"

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-7:50

جلسه بررسی صلاحیت عملی داوطلبان پانزدهیمن فراخوان جذب هیأت علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-9:31

جلسه بررسی صلاحیت عملی داوطلبان پانزدهیمن فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته ارتوپدی در روز شنبه به تاریخ 97/3/12 از ساعت 7 لغایت 9 صبح در کلاس جنب بخش ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی با حضور کلیه اساتید و دستیاران ارتوپدی برگزار شد.

جلسه بررسی صلاحیت علمی داوطلبان پانزدهیمن فراخوان جذب هیأت علمی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/10-10:23

جلسه بررسی صلاحیت علمی داوطلبان پانزدهیمن فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته ارتوپدی در روز پنجشنبه به تاریخ 97/3/10 از ساعت 8 لغایت 10 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) با حضور کلیه اساتید و دستیاران ارتوپدی برگزار شد.

اطلاعیه در خصوص آزمون جامع پیش کارورزی میان دوره تیر97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-11:13

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/02-10:02

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در خرداد ماه 97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/3/31ساعت 10صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-9:09

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي در خرداد ماه 97 در روز چهارشنبه به تاریخ 97/7/30 به شرح زیر برگزار میگردد:

آزمون آسکی : ساعت 7:30صبح- مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

آزمون کتبی :  ساعت 12 ظهر- دانشکده پزشکی

منابع مرجع آزمون های پيش كارورزي و پذیرش دستیار تخصصی سال 98-1397

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-12:55

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir