اخبار گروه ارتوپدی

ابلاغ مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-8:02

لزوم تحویل فیزیکی پروپوزال فراگیران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/19-13:49

آزمون آسکی سالیانه و آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه دوم سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-14:23

آزمون آسکی سالیانه و آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه دوم سال تحصیلی 98-97 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/2/12 ساعت 8 صبح به شرح زیر برگزار خواهد شد:

دستیاران سال اول و سوم: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کلاس شماره یک

دستیاران سال دوم و چهارم: مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی کلاس ارتوپدی

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-14:17

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی در فروردین ماه 98 در روز دوشنبه به تاریخ 98/2/9 به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون آسکی: ساعت 8 صبح - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 آزمون تئوری: ساعت 12 ظهر- دانشکده پزشکی

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-14:07

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در فروردین ماه 98 در روز شنبه به تاریخ 98/1/31 ساعت 7:30 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی برگزار میگردد.

آزمون سنجش صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در تاریخ 5 اردیبهشت1398

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-13:11

دعوت به همکاری مجله تصویر سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-14:41

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-14:18

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 98-97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/10/27 ساعت 9 صبح در کلاس شماره یک برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir