اخبار گروه ارتوپدی

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه, 22/03/1396 - 09:02

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در تیر ماه 96،در روز چهارشنبه به تاريخ 96/4/21 ساعت 7/30 صبح در دفتر گروه برگزار خواهد شد.

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 11/12/1395 - 08:49

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد یکشنبه, 07/03/1396 - 10:46

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي خرداد ماه 96، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز یکشنبه به تاريخ 96/4/4 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر -  دانشكده پزشكی

روز یکشنبه به تاريخ 96/4/4 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

 

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir