اخبار گروه ارتوپدی

کنفرانس ادواری ارتوپدی در تیر ماه 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/29-12:28

کنفرانس ادواری ارتوپدی در تیر ماه 98 در تاریخ 98/4/27 ساعت 10:30 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فارابی و با عنوان "بیماری های هیپ" توسط آقای دکتر مهدی معزی برگزار خواهد شد.

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/29-10:40

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی در خرداد ماه 98 در روز دوشنبه به تاریخ  98/4/3 به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون آسکی: ساعت 8 صبح - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 آزمون تئوری: ساعت 12 ظهر- دانشکده پزشکی

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در خرداد ماه 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/27-13:26

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در خرداد ماه 98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/3/30 ساعت 7:30 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی برگزار میگردد.

اطلاعیه در خصوص ثبت نام آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی شهریور ماه 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-9:01

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1398

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/24-9:25

جمع آوری مشخصات و مدارک دستیاران سال آخر رشته های تخصصی سال 1398

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/22-7:58

تصویب پروپوزال دستیاران تخصصی و برگزاری جلسه دفاع دستیاران سال آخر

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-8:54

فرایند بررسی درخواست دانشجویان میهمانی و انتقال سال تحصیلی 99-98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-13:51

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir