اخبار گروه ارتوپدی

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 11/12/1395 - 08:49

قابل توجه کلیه دستیاران گروه:

تاریخ ایجاد پنجشنبه, 26/12/1395 - 07:11

امتحان کتبی سه ماهه سوم دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 96-95، در روز پنجشنبه به تاریخ 96/2/21 ساعت 8:30 صبح   در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در فروردین ماه96

تاریخ ایجاد پنجشنبه, 26/12/1395 - 07:13

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در فروردین ماه 96،در روز چهارشنبه به تاريخ 96/1/23 ساعت 7/30 صبح در دفتر گروه برگزار خواهد شد.

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد پنجشنبه, 26/12/1395 - 07:09

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي فروردین ماه 96، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز یکشنبه به تاريخ 96/2/10 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر -  دانشكده پزشكی

روز یکشنبه به تاريخ 96/2/10 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

 

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir