اخبار گروه ارتوپدی

اطلاعیه در خصوص ثبت نام آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی اسفند ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-8:57

مسابقات ورزشی کانون بسیج استادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،گرامیداشت هفته بسیج

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-9:18

تمدید مهلت زمان شرکت در چهارمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-9:17

اطلاع رسانی در خصوص ارائه وابستگی استاندارد در مقالات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-9:43

برگزاری کمیته تحقیقات دانشجویی در روز پنجشنبه 8 آذر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-12:04

برنامه کارگاه روش تحقیق دستیاران سال دوم گروه ارتوپدی- آذر و دی ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-10:31

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-12:51

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي در آذر ماه 97 در روز چهارشنبه به تاریخ 97/9/28 به شرح زیر برگزار میگردد:

آزمون آسکی : ساعت 7:30صبح- مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

آزمون کتبی :  ساعت 12 ظهر- دانشکده پزشکی

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-12:49

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در آذر ماه 97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/9/29 ساعت 10:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir