اخبار گروه ارتوپدی

فرم های جدید پروپوزال پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-6:02

پخش آنلاین کنگره بین المللی آموزش پزشکی AMEE 2019

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/20-6:26

کنفرانس ادواری ارتوپدی مرداد ماه 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/15-6:51

کنفرانس ادواری ارتوپدی مرداد ماه 98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/5/17 از ساعت 10:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-8:43

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در مرداد ماه 98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/5/31 ساعت 7:30 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی برگزار میگردد.

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-8:42

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی در مرداد ماه 98 در روز چهارشنبه به تاریخ  98/5/30 به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون آسکی: ساعت 8 صبح - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 آزمون تئوری: ساعت 12 ظهر- دانشکده پزشکی

الگوریتم تصویب پروپوزال دانشجویان رشته پزشکی - کلیه گروههای پایه و بالینی (شهریور98)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-7:26

فراخوان بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1398

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/17-10:43

اطلاعیه آزمون سنجش مهارتهای بالینی 24 مرداد ماه 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/15-6:13

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir