اخبار گروه ارتوپدی

آزمون کتبی نیمه اول دستیاران ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-9:52

آزمون کتبی نیمه اول دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 96/10/21 ساعت 8:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار خواهد شد.

برنامه زمان بندی شرکت دستیاران سال دوم گروه ارتوپدی در کارگاه روش تحقیق 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/09/13-9:24

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/01-9:02

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي آذر ماه 96، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز چهارشنبه به تاريخ 96/9/29 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

روز چهارشنبه به تاريخ 96/9/29 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر -  دانشكده پزشكی

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/01-9:01

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در آذر ماه 96 در روز پنجشنبه به تاریخ 96/9/30ساعت 9:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-9:53

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در آذر ماه 96،در روز چهارشنبه به تاريخ 96/9/22 ساعت 7/30 صبح در دفتر گروه برگزار خواهد شد.

کسب سه رتبه برتر در آزمون دانشنامه تخصصی سال 96 توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/18-11:18

کسب سه رتبه برتر توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقایان دکتر سیدجلیل حمیدی، دکتر هادی روان بد و دکتر سعید فرزین نیا از بین هفت نفر برگزیده (5% اول) آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 96

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir