اخبار گروه ارتوپدی

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-13:07

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي شهریور ماه 96، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز چهارشنبه به تاريخ 96/6/29 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

روز چهارشنبه به تاريخ 96/5/31 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر -  دانشكده پزشكی

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-14:00

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در شهریور ماه 96 در روز پنجشنبه به تاریخ 96/6/30 ساعت 9 صبح در کلاس شماره چهار مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-14:00

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در شهریور ماه 96،در روز چهارشنبه به تاريخ 96/6/15 ساعت 7/30 صبح در دفتر گروه برگزار خواهد شد.

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-13:31

مقالات مربوط به جلسه ژورنال کلاب گروه به تاریخ 96/5/19:

مقاله 1- مقاله 2- مقاله 3

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-8:49
Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir