اخبار گروه ارتوپدی

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-9:24

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي در بهمن ماه 97 در روز سه شنبه به تاریخ 97/11/30 به شرح زیر برگزار میگردد:

آزمون آسکی : ساعت 7:30صبح- مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

آزمون کتبی :  ساعت 12 ظهر- دانشکده پزشکی

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-9:23

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در بهمن ماه 97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/12/2ساعت 7 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

دعوت به همکاری مجله تصویر سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-14:41

کنفرانس ادواری ارتوپدی در بهمن ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/07-14:37

کنفرانس ادواری ارتوپدی در بهمن ماه 97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/11/11 ساعت 10:30 صبح با سخنرانی آقای دکتر محمدعلی تحریریان و با عنوان "DDH" در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار خواهد شد.

برنامه نشست های هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در بهمن ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/03-9:55

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-8:13

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 98-97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/10/27 ساعت 9 صبح در کلاس شماره یک برگزار گردید.

همایش اورژانس هسته ای اداره پدافند غیرعامل

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-7:56

در خصوص سامانه نقل و انتقال دستیاران تخصصی در بهمن ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/29-9:15

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir