اخبار گروه ارتوپدی

کنفرانس ادواری ارتوپدی آذر ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-10:26

کنفرانس ادواری ارتوپدی آذر ماه 98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/9/21 ساعت 10:30 صبح با سخنرانی آقای دکتر حسین اکبری اقدم استادیار و متخصص ارتوپدی با عنوان "new concept در شکستگی های پلاتوی تی بیا"در سالن میخک هتل کوثر اصفهان برگزار میگردد.

برنامه زمان بندی کارگاه روش تحقیق گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-9:05

اطلاعیه ثبت نام آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی اسفند ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-7:36

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی در آذر ماه 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-5:05

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی در آذر ماه 98 به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون آسکی: در روز شنبه به تاریخ  98/9/30ساعت 10صبح - کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 آزمون تئوری: در روز شنبه به تاریخ  98/9/30ساعت 12 ظهر- دانشکده پزشکی

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 99-98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-5:03

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در نیمه اول سال تحصیلی 99-98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/10/27 از ساعت 8 صبح در سالن شهید مطهری مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

آزمون کتبی دستیاران سال اول گروه در سال تحصیلی 99-98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-5:04

آزمون کتبی دستیاران سال اول گروه در سال تحصیلی 99-98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/9/7 از ساعت 7 لغایت 8 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار شد.

ثبت نام آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی میان دوره آذرماه98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/01-8:01

راه اندازی سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/17-6:21

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir