کنفرانس ادواری ارتوپدی مرداد ماه 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/15-6:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری ارتوپدی مرداد ماه 98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/5/17 از ساعت 10:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir