کنفرانس ادواری ارتوپدی شهریور ماه 98

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/07-7:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری ارتوپدی شهریور ماه 98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/6/14 ساعت 10:30 صبح با سخنرانی آقای دکتر عبداله هادی متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون فقرات با عنوان "سندرم ستون فقرات لگن"در سالن کنفرانس بیمارستان عسگریه برگزار میگردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir