کنفرانس ادواری ارتوپدی در بهمن ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/07-14:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری ارتوپدی در بهمن ماه 97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/11/11 ساعت 10:30 صبح با سخنرانی آقای دکتر محمدعلی تحریریان و با عنوان "DDH" در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir