موفقیت همکار محترم جناب آقای کتر محسن حیدری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-12:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به این وسیله موفقیت همکار محترم جناب آقای کتر محسن حیدری عضو هیأت علمی گروه ارتوپدی در آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ رشته جراحی تومور دانشگاه علوم پزشکی ایران را تبریک عرض می نماییم.

لوگوی اورتوپدی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir