جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/10-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در آذر ماه 96،در روز چهارشنبه به تاريخ 96/9/8 ساعت 7/30 صبح در دفتر گروه برگزار خواهد شد.

لوگوی اورتوپدی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir