ثبت نام آزمون میان دوره جامع پیش کارورزی اردیبهشت ماه97

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-12:10
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir