آزمون کتبی نیمه دوم دستیاران ارتوپدی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/12/03-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون کتبی نیمه دوم دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/2/6 ساعت 8:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار خواهد شد.

لوگوی اورتوپدی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir