آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در مرداد ماه 97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/5/25 ساعت 10صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

لوگوی اورتوپدی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir