آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-12:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در اسفند ماه 96 در روز پنجشنبه به تاریخ 96/12/24ساعت 9:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

لوگوی اورتوپدی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir