آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/03-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي فروردین ماه 97، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز سه شنبه به تاريخ 97/2/4 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

روز سه شنبه به تاريخ 97/2/4 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر - دانشكده پزشكی

لوگوی اورتوپدی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir