آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/01-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي آذر ماه 96، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز چهارشنبه به تاريخ 96/9/29 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

روز چهارشنبه به تاريخ 96/9/29 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر -  دانشكده پزشكی

لوگوی اورتوپدی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir