آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/08-8:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي بهمن ماه 96، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز دوشنبه به تاريخ 96/11/30 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

روز دوشنبه به تاريخ 96/11/30 آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر - دانشكده پزشكی

لوگوی اورتوپدی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir