آزمون آسکی دستیاران ارتوپدی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/12/03-10:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون آسکی دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/2/6 ساعت 10 صبح به شرح زیر برگزار خواهد شد:

دستیاران سال اول و سوم: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دستیاران سال دوم و چهارم: مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

لوگوی اورتوپدی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir