گروه اورولوژی

جلسه ارزشيابي رزيدنتها گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-9:17

روز 28/7/97 اساتيد گروه ارولوژي در دفتر گروه به ارزيابي اخلاقي و حرفه اي رزيدنتها در يك ماه گذشته سال تحصيلي نموده اند و در اين جلسه نقاط ضعف و قوت دستياران مطرح شدو براي هر يك از آنها نمرات ارزشيابي محاسبه گرديد .

تبريك رتبه سوم بورد كشوري

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/02-9:52

موافقيت آقاي دكتر رضا كاظمي رزيدنت سال چهار رشته جراحي كليه ومجاري ادراري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را در كسب رتبه سوم بورد كشوري به ايشان و كليه اساتيد گروه ارولوژي تبريك عرض مي نمايم.

جلسه شوراي عمومي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-7:00

در تاريخ پنجشنبه 4/5/97 جلسه عمومي گروه با حضور آقايان دكتر حميد مزدك ،دكتر محمد يزداني ، دكتر فرهاد تدين ، دكتر مهردادمحمدي و خانمها دكتر ضرغام ودكتر صابري برگزار گرديد و درمورد تدوين متتم نقشه را درمان 1404 و همچنين برنامه جديد درمانگاهها واتاق عملها و و برنامه خود اظهاري و حضور وغياب بحث وتبادل نظر انجام شد .

كلاس رزيدنتي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-8:57

با سلام واحترام به همه اساتيد و دستياران محترم

از روز 97/5/4 كلاسهاي ژورنال و كمپل گروه براي سال تحصيلي جديد آغاز مي گردد خواهشمند است در جلسات حضور به هم رسانيد و فرم حضور وغياب را امضا نماييد .

جلسه جذب هيئت علمي پيوند

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-5:35

در روز 10/3/97 جلسه سخنراني  ونظر گيري از اعضاي هيئت علمي گروه در مورد جذب آقاي دكتر امير جاويد فلوشيپ پيوند در بيمارستان الزهرا برگزار گرديد .

جلسه دفاع پايان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-5:25

با اجازه و صدور مجوز دفاع آقايان دكتر شيراني ودكتر  برزگر قرار شد در تاريخ97/2/13 از پايان نامه خود در ساعت 7/30 صبح دركلاس درس شماره 6 دفاع نمايند حضور اساتيد در اين جلسه اطمينان خاطر براي تلاش چهار سال اين دو دستيار مي باشد .

جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-5:17

روز شنبه 97/2/8 آقايان دكتر شوهاني و دكتر كاظمي از پايان نامه هاي خود دفاع نمودند در اين جلسه آقايان دكتر حميد مزدك به عنوان مدير گروه و دكتر مهرداد محمدي به عنوان معاون پژوهشي دكتر عليزاده به عنوان مسول امور آموزش رزيدنتي و دكتر تدين به عنوان داور اول و دكتر خرمي دكتر يزداني ، دكتر ايزدپناهي ، دكتر جاويد دكتر هاشمي و خانم ها دكتر ضرغام و دكتر صابري حضور داشتند .

انتخابات مدير گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-4:44

با سلام اساتيد محترم گروه ارولوژي به استحضار مي رساند روز 96/11/14 روز انتخابات مدير گروه مي باشد خواهشمنداست راس ساعت 7:30 دقيقه در كلاس درس شماره 6 بيمارستان الزهرا حضور به هم رسانيد .

صفحات

Subscribe to RSS - گروه اورولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir