گروه اورولوژی

جلسه ارزشيابي رزيدنتها گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-11:47

روز 28/7/97 اساتيد گروه ارولوژي در دفتر گروه به ارزيابي اخلاقي و حرفه اي رزيدنتها در يك ماه گذشته سال تحصيلي نموده اند و در اين جلسه نقاط ضعف و قوت دستياران مطرح شدو براي هر يك از آنها نمرات ارزشيابي محاسبه گرديد .

جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-11:38

روز 28/7/97 در كلاس درس شماره 6 خانم حوريه آقا شريفيان كارورز پزشكي در حضور اساتيد گروه ارولوژي آقايان دكتر حميد مزد ك ، دكتر مهرداد محمدي ، دكترمحمد هاتف خرمي ، دكتر فرشيد عليزاده ، دكتر كيا نوري مهدوي و دكترامير جاويد و خانمها دكتر مهتاب ضرغام به عنوا استاد راهنما و دكتر نرجس صابري از پايان نامه خود دفاع نمودند .

بوي ماه مهر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-12:49

باز آمد بوي ماه مهر

فرا رسيدن سال تحصيلي جديد را به اساتيد و رزيدنتها مخصوصا رزيدنتهاي جديد الورود تبريك عرض مي نماييم ويادآوري مي كنم برنامه هاي آموزشي جديد بر روي سايت مي باشد .

تبريك رتبه سوم بورد كشوري

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/02-12:22

موافقيت آقاي دكتر رضا كاظمي رزيدنت سال چهار رشته جراحي كليه ومجاري ادراري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را در كسب رتبه سوم بورد كشوري به ايشان و كليه اساتيد گروه ارولوژي تبريك عرض مي نمايم.

جلسه شوراي عمومي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-10:30

در تاريخ پنجشنبه 4/5/97 جلسه عمومي گروه با حضور آقايان دكتر حميد مزدك ،دكتر محمد يزداني ، دكتر فرهاد تدين ، دكتر مهردادمحمدي و خانمها دكتر ضرغام ودكتر صابري برگزار گرديد و درمورد تدوين متتم نقشه را درمان 1404 و همچنين برنامه جديد درمانگاهها واتاق عملها و و برنامه خود اظهاري و حضور وغياب بحث وتبادل نظر انجام شد .

كلاس رزيدنتي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-12:27

با سلام واحترام به همه اساتيد و دستياران محترم

از روز 97/5/4 كلاسهاي ژورنال و كمپل گروه براي سال تحصيلي جديد آغاز مي گردد خواهشمند است در جلسات حضور به هم رسانيد و فرم حضور وغياب را امضا نماييد .

جلسه جذب هيئت علمي پيوند

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-9:05

در روز 10/3/97 جلسه سخنراني  ونظر گيري از اعضاي هيئت علمي گروه در مورد جذب آقاي دكتر امير جاويد فلوشيپ پيوند در بيمارستان الزهرا برگزار گرديد .

جلسه دفاع پايان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-8:55

با اجازه و صدور مجوز دفاع آقايان دكتر شيراني ودكتر  برزگر قرار شد در تاريخ97/2/13 از پايان نامه خود در ساعت 7/30 صبح دركلاس درس شماره 6 دفاع نمايند حضور اساتيد در اين جلسه اطمينان خاطر براي تلاش چهار سال اين دو دستيار مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - گروه اورولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir