دوره دوم ارزشيابي رزيدنتها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-9:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاريخ 1/11/97 اساتيد گروه ارولوژي دور دوماز ارزشيابي رزيدنتهاي گروه را در اتاق گروه انجام دادند در اين جلسه پايش برنامه عملياتي دوسالانه گروه  نيز انجام گرديد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir