جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-5:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز شنبه 97/2/8 آقايان دكتر شوهاني و دكتر كاظمي از پايان نامه هاي خود دفاع نمودند در اين جلسه آقايان دكتر حميد مزدك به عنوان مدير گروه و دكتر مهرداد محمدي به عنوان معاون پژوهشي دكتر عليزاده به عنوان مسول امور آموزش رزيدنتي و دكتر تدين به عنوان داور اول و دكتر خرمي دكتر يزداني ، دكتر ايزدپناهي ، دكتر جاويد دكتر هاشمي و خانم ها دكتر ضرغام و دكتر صابري حضور داشتند .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir