جلسه جذب هيئت علمي پيوند

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز 10/3/97 جلسه سخنراني  ونظر گيري از اعضاي هيئت علمي گروه در مورد جذب آقاي دكتر امير جاويد فلوشيپ پيوند در بيمارستان الزهرا برگزار گرديد .

لوگوی اورولوژی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir