جلسه جذب هيئت علمي پيوند

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-5:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز 10/3/97 جلسه سخنراني  ونظر گيري از اعضاي هيئت علمي گروه در مورد جذب آقاي دكتر امير جاويد فلوشيپ پيوند در بيمارستان الزهرا برگزار گرديد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir