بوي ماه مهر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-10:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باز آمد بوي ماه مهر

فرا رسيدن سال تحصيلي جديد را به اساتيد و رزيدنتها مخصوصا رزيدنتهاي جديد الورود تبريك عرض مي نماييم ويادآوري مي كنم برنامه هاي آموزشي جديد بر روي سايت مي باشد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir