برنامه صبح شنبه تاريخ 11/6/96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/08-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به سفر اخير خانم دكتر مهتاب ضرغام به تبريز

روز شنبه 11/6/96 سخنراني خانم دكتر در مورد كنفرانس بين المللي ارولوژي تبريز ميباشد خواهشمند است رزيدنتها و اساتيد محترم در اين جلسه شركت نماييد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir