باز آمد بوي ماه مهر

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-8:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باز گشايي و ورود دستياران و كارورزان و كارآموزان به همه عزيزان تبريك عرض مي نمايم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir