امتحان ocse

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باسلام واحترام

به اطلاع دستياران و اساتيد محترم گروه ميرسانم امتحان osce در تاريخ 12/2/98 در مهارتهاي باليني ساعت 7/5 صبح برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir