آغاز سال تحصيلي 96-97

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/01-9:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آغاز سال تحصيلي جديد بر تمامي استادان ،دستياران ، كارورزان و كارآموزان مبارك باد انشاالله سالي پر از موفقيت را پشت سر بگذاريد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir