اخبار گروه طب اورژانس

نحوه برخورد با مراجعین سرپایی نیدل استیک در اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:19

فست تراك

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:18

راهنماي بررسي و درمان آنفلوآنزا نوعA

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:20

راهنماي مراقبت بيماري تنفسي ناشي از كورونا ويروس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:22

صورتجلسه پروتکل اجرایی ترزیق rtpa بیماران استروک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:24

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir