اخبار گروه طب اورژانس

صورتجلسه پروتکل اجرایی ترزیق rtpa بیماران استروک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:54

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir