اخبار گروه طب اورژانس

نحوه برخورد با مراجعین سرپایی نیدل استیک در اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:49

فست تراك

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:48

راهنماي بررسي و درمان آنفلوآنزا نوعA

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:50

راهنماي مراقبت بيماري تنفسي ناشي از كورونا ويروس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:52

صورتجلسه پروتکل اجرایی ترزیق rtpa بیماران استروک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:54

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir